top of page

בלחץ משרדי רה"מ והתשתיות: צומצמו היעדים להפחתת פליטת גזי חממה

ישראל מחויבת להצהיר על יעדי הפחתת הפליטה לקראת ועידת האקלים הבינלאומית. לפני ההצבעה בממשלה, שצפויה ביום ראשון, הופעלו על המשרד להגנת הסביבה לחצים כבדים לצמצם את היעדים.


bottom of page