top of page

הגיע הזמן: מיסוי ירוק זה לא רק לתחבורה

מאמר דעה: מדוע כדאי להעלות את המס על פחם לייצור חשמל? האם זה ייקר את תעריף החשמל? התייחסות למסקנות רשות המיסים בוועדה ל"מיסוי ירוק 3" והוועדה הבינמישרדית להפחתת פליטות גזי חממה.


bottom of page