top of page

הגרף היומי: המדינה תחסוך 850 מיליון שקל בשנה אם עובדי המגזר הציבורי יעברו לעבוד מהבית

האם משבר הקורונה, שאילץ מיליוני עובדים לעבוד מהבית, תרם או הזיק למאמץ לקדם עבודה מרחוק? הרושם הכללי הוא שהמשבר יאיץ את התהליך, אך דווקא בקרב המומחים נשמעים קולות המביעים ספק.

צוות מומחים שחיבר דוח מיוחד על עבודה מהבית בהזמנת משרדי הגנת הסביבה והתחבורה צופה אפשרות שהמשבר יביא דווקא להאטה במגמת המעבר לעבודה מהבית, בגלל התנגדות גוברת מצד מעסיקים ועובדים שלא היו מרוצים מהניסוי הענקי שנערך בחודשים האחרונים, וזאת למרות העובדה ש"הניסוי הזה" נערך בתנאים גרועים כמו השבתת מערכת החינוך ואילוצים נוספים, שהפריעו והקשו על על העובדים לעבוד מרחוק.

"העמדה השלטת ביחס לאפשרות של מעבר חלקי או מלא לעבודה מרחוק שלילית אצל חלק גדול מהמעסיקים במשק", מציינים המומחים בנספח מיוחד שצירפו לדוח במהלך המשבר. "הסיבות לכך היו בעיקר הקושי לפקח על אופן ניצול זמן העבודה על ידי העובדים והחשש מפגיעה בפרודוקטיבית שלהם". לא רק המעסיקים גם חלק מהעובדים "העדיפו שלא לעבוד מהבית אלא להגיע פיזית למקום העבודה ולהשתתף בהווי הארגוני וביחסים החברתיים עם עמיתיהם".

החשש בעקבות המשבר הוא מקבוצת המעסיקים והעובדים שאינם מרוצים מהניסיון של עבודה מרחוק, אם בשל ירידה בפרודוקטיביות ואם בשל הערבוב המוגבר שנוצר בין תחומי החיים. "ייתכן שקבוצה זאת תפתח גישה שלילית כלפי הטמעה עתידית של עבודה מרחוק בארגון", כותבים המומחים, "אף על פי שהתנאים במצב החירום שונים מהתנאים בשגרה, כאשר מערכת החינוך פועלת והסחות הדעת בבית מצטמצמות".
bottom of page