top of page

הדו"ח המפתיע של בכירי חברת החשמל לשעבר

חב' אקוטריידרס, בשיתוף מנהלי תחנות כוח לשעבר בחברת החשמל ומנהל מינהל החשמל לשעבר במשרד האנרגיה, הכינו דו"ח בעבור המשדר להגנת הסביבה המצביע על כך כי יוזמת חברת החשמל להקים מערכות סינון מיוחדות בתחנת הכוח בחדרה, יקרה ב-12 מיליארד שקל מהאפשרות להקים תחנה חדשה על גז טבעי.


bottom of page