top of page

הדרך למתן את שינוי האקלים

עומר תמיר מנכ"ל חברת הייעוץ אקוטריידרס, המובילה עם הממשלה והמגזר העסקי את המאמץ הלאומי להפחתת פליטות גזי חממה ולהתמודדות עם משבר האקלים.


bottom of page