top of page

המיליארדים החדשים יותר ירוקים

שוק ההון העולמי נכנס בשנים האחרונות עמוק לתחום הסחר בגזי חממה שמגלגל עשרות מיליארדי יורו; אקוטריידרס הישראלית כבר נוגסת בעוגה השמנה הזאת ולפני כשבועיים השקיעה בה הקרן הבריטית TEP.


bottom of page