top of page

המלצה: להפחית בשליש את פליטת גזי חממה העתידית

המשרד להגנת הסביבה הציג את הצעתו ליעד לאומי להפחתה בפליטת גזים עד 2030, כפי שנדרש לקראת ועידת האקלים בפריז. באוצר מתנגדים וגורסים שההפחתה לא תצדיק את ההשקעה הנדרשת.


bottom of page