top of page

המשרד להגנת הסביבה מקדם חוק שינוי אקלים

המשרד מתכוון להגיש לממשלה החדשה הצעה להחמיר את יעדי ההפחתה של ישראל להסכם פריז ולקדם חוק שינוי אקלים שיחייב בנייה ירוקה בכל המבנים החדשים, ובשלב הבא בנייה מאופסת אנרגיה

על רקע כינוס חירום של מנהיגי העולם בנושא אקלים לפני חודש, הודעת ארה"ב על פרישתה מהסכם האקלים והתעוררות דעת הקהל בנושא, המשרד להגנת הסביבה מדווח כי בכוונתו לקדם חוק שינוי אקלים ולהרחיב את מחויבותה של ישראל להסכמי האקלים בפריז באמצעות החמרת יעדי ההפחתה של פליטת גזי חממה לשנת 2030.
bottom of page