top of page

חירייה: עושים כסף מזבל

אתר הפסולת חירייה יקבל 12 מיליון שקל עבור הפחתת פליטת גזי החממה. האתר התחייב בהסכם עם חברת החשמל הצרפתית להפוך 60 אלף טונות מתאן מדי שנה לאנרגיה ירוקה.


bottom of page