top of page

חרף התחייבותה, ישראל לא עומדת ביעדים להפחתת פליטת גזי חממה

בוועידת האקלים הקודמת ניתנה הבטחה להפחית את הפליטה ב-20%; תוכנית בעלות 2.2 מיליארד ש"ח הושקה - אך משרד האוצר הקפיא אותה.


bottom of page