top of page

יותר מזהם מתחבורה: מזהמים העולם עבור סטייק

מחקר שנכתב ע"י שירה דיקלר, רכזת פרוייקטים בחב' אקוטריידרס, הגיע לאתרי החדשות המובילים בארץ.

אכלתם עוד סטייק? אי-שם בעולם, מישהו משלם את המחיר הסביבתי במשאבי קרקע ופליטת גזי חממה. מחקר חדש חושף את ההשפעה האמיתית של שרשרת אספקת הבשר לישראל.


bottom of page