top of page

מנגנון CDM - אתר חירייה

אתר חירייה שימש כאתר סילוק הפסולת העיקרי לפסולת עירונית באזור תל אביב וגוש דן משנות ה-50 ועד לסגירתו ב-1998.
בתהליך הפירוק של החומר האורגני המוטמן באתרי סילוק פסולת נוצר גז מתאן, אשר הינו גז חממה רב-עוצמה היכול לשמש גם כמקור לאנרגיה מתחדשת. כחלק משיקום האתר, איגוד ערים דן לתברואה וסילוק אשפה הקים מערכת איסוף השואבת את גז המטמנות מתוך ההר. הגז מועבר למפעל אופיס (Offis) טקסטיל באזור, בו הוא מנוצל לייצור אנרגיה עבור תהליכי המפעל.

לפרויקט תועלות סביבתיות רבות. איסוף והשמדת גז המטמנות מונע פליטה של מתאן לאטמוספרה כמו גם מפגעים סביבתיים נוספים כגון מפגעי ריח ואוויר. השמדת הגז הדליק מביאה לשיפור בטיחותי באתר ובסביבתו. המתאן המיוצר בגוף הפסולת נשאב ונדחס בצינור תת קרקעי ומועבר בהזנה ישירה למפעל אופיס טקסטיל, שם הוא משמש כדלק חלופי למזוט יקר ומזהם. כך נמנעת פליטתם של מזהמים רבים לסביבה כגון גזי חממה, NOx, SOx, וחלקיקים.

אקוטריידרס השיגה בעבור איגוד ערים דן מעל 15 מיליון ₪ במסגרת מנגנון הפיתוח הנקי (CDM) של האו"ם, כאשר הפרויקט בחירייה הינו פרויקט ה- CDM הראשון בישראל ומשמש דוגמה לפרויקטים נוספים רבים הן בסקטור הפסולת והן בתעשייה ובסקטור האנרגיה.

 

התהליך כולל:

  • אפיון וניתוח סקטור הפסולת, הרגולציה הרלוונטית, וחלופות טכנולוגיות לפרויקט, תוך התייחסות לחסמים העיקריים (טכנולוגיים, כלכליים) להטמעתן.

  • הכנת בקשה לרישום במנגנון כמו גם דיווחי פעילות מאומתים נוספים, כולל עריכת מסמכים טכניים מקיפים בשפה האנגלית בהתאם להנחיות המפורטות של האו"ם, לרבות פירוט הטכנולוגיה המוצעת, החסמים העיקריים להטמעתו, חישובי הפחתת פליטות גזי חממה ותיאור מערך הניהול, ניטור ובקרה לפרויקט.

  • אפיון והטמעה מלאה של מערך ממוחשב לניטור ובקרה רציף, המנוהל On-Line והעומד בסטנדרטים הנוקשים של האו"ם.

  • ניהול שוטף של כלל המערך הקבלני בפרויקט, כולל רכש, תפעול ותחזוקה, טיפול בתקלות, ניהול מערך ההתראות, כיולים, הדרכות, והתקנת ציוד חדש.

  • ליווי תהליכי ביקורת תקופתיים לפרויקט הן בשלב התכנון  (third-party validation) והן בשלב התפעול (third-party verification)

  • עריכת מכרז בינלאומי בהשתתפות גופים פיננסיים וחתימת הסכם במתכונת forward contract עם חברת החשמל הצרפתית EDF בעסקה השווה למעלה מ-15 מיליון ש"ח.

 

בשנת 2011 זכה הסרטון המתאר את הפרויקט  במקום הראשון בתחרות הוידאו של מנגנון ה-CDM.bottom of page