top of page

ניתוח נסיגת ארה"ב מהסכם פריז מנקודת מבט ישראלית

האם השיקולים הכלכליים יובילו את השינויים הסביבתיים? מה אפשר ללמוד על ארה"ב מניתוח המקרה הישראלי? מאמר דעה של אחד מבכירי אנשי המקצוע בישראל
bottom of page