top of page

עיריית ירושלים זכתה במענק אירופי בסך 150 אלף אירו לשיפור 'אזור אוויר נקי' במרכז העיר

המענק ניתן לירושלים ול-5 ערים נוספות במסגרת התוכנית האירופית 'הוריזון 2020' לקידום שיתוף פעולה בחדשנות. תקציב הפרויקט כולו 3.5 מיליון אירו למשך 3 שנים

קישור לכתבה
קישורים נוספים
עיריית ירושלים, יחד עם 5 ערים נוספות, ביניהן לונדון, זכתה במענק אירופי לקידום חדשנות בהגבלת גישת כלי רכב מזהמים למרכזי ערים [access regulations],

התוכנית נועדה לקדם חדשנות ושיתוף פעולה בתחום התחבורה המקיימת. יחד עם ירושלים בקבוצה, זכו במענק: לונדון, בילפלד בגרמניה, ויטוריה גסטז בספרד, הלמונד בהולנד ופאדובה באיטליה.

עיריית ירושלים תקבל תקציב של 150,000 אירו עבור שיפור והרחבה של אזור "אוויר נקי" לקראת אזור של אפס פליטות, כמו גם מדידה הערכה והכנת דו"חות אודות הפרויקט. כאשר תקציב הפרויקט כולו (כולל כל הערים) 3.5 מיליון אירו. הפרויקט יימשך 3 שנים.

מדובר במענק במסגרת התוכנית האירופאית Horizon 2020 לקידום שיתוף פעולה בחדשנות במגוון תחומים, בינהם תחומי איכות הסביבה ותחבורה, בהם עוסק הפרויקט של עיריית ירושלים. תקציב התוכנית Horizon 2020 כ- 77 מיליארד אירו למשך 7 שנים (2014 – 2020) וגם ישראל שותפה בתכנית זו.

עד כה, ניתנו לפרויקטים ישראליים מענקים על סך כ-660 מיליון אירו, מתוך כך כ-200 מיליון אירו לתעשייה וכ-440 מיליון אירו לאקדמיה. אחוזי ההצלחה נמוכים – רק כ-13% מהפרויקטים הישראליים שהוגשו עד כה זכו במענק – דבר המעיד על מורכבותה של התכנית.

שת"פ לשיפור אזור אויר נקי

נזכיר, כי לפני כשנה החליטה עיריית ירושלים להפוך את מרכז העיר לאזור "אוויר נקי"
[LEZ-Low Emission Zone] במטרה לשפר את איכות וחיי התושבים. נחקק חוק עזר שנועד להגביל כניסת רכב כבד ומזהם, רכב דיזל (מעל 3.5 טון) ישן שלא הותקן בו מסנן חלקיקים, למרכז ירושלים

על מנת לייעל ולשפר את יישום אזור האוויר נקי חברה עיריית ירושלים לערים נוספות והגישה את הבקשה לתמיכה ל Horizon 2020. אך עיריית ירושלים מתכוונת לא רק לשפר את ה-LEZ, אלא להעמיק את המגבלות בעתיד, לקראת הרחבה לאזור של אפס פליטות ולא רק אזור מופחת פליטות.

חברת הייעוץ אקוטריידרס, המתמחה בין השאר בהגשת מענקי תמיכה ל Horizon 2020 ומנגנונים בינלאומיים נוספים, ליוותה את עיריית ירושלים בתהליך הכנת הבקשה ובעבודה מול קבוצת הערים השותפות.

"תכנית המענקים Horizon2020 ממשיכה להוות מקור משמעותי לתמיכה כלכלית ויצירת שיתופי פעולה במגוון רחב של תחומים, עבור רשויות מקומיות, תעשייה ואקדמיה" מסר רון קמרה, ראש צוות מדיניות שינוי אקלים ואנרגיה בחברת אקוטריידרס. "עם זאת, ניצול ההזדמנות על ידי המשק הישראלי כרוך בהקפדה על כללי המנגנון הנוקשים והתאמת הבקשה למטרות הקול הקורא הספציפי. מדובר בהצלחה מאוד גדולה עבור עיריית ירושלים שהיינו גאים לקחת חלק בה".

עידוד תחבורה מקיימת

לעיריית ירושלים פרויקט נוסף במסגרת הוריזון 2020, שפועל כבר כמה שנים. במסגרת הפרויקט הזה מקודמת תחבורה מקיימת ברמה השכונתית, בשכונת בקעה בירושלים. הפרויקט כולל עידוד הליכה לבתי ספר, הקמת ציר ירוק להליכה בשכונה, עידוד מיזמים של הסעה משותפת ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית.
קישור לכתבה
קישורים נוספים
bottom of page