top of page

פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, מנגנוני מימון ודיווח

מר עומר תמיר, מנכ"ל חברת אקוטריידרס, העביר מפגש במסגרת קורס ניהול איכות הסביבה בתעשייה של התאחדות התעשיינים לישראל

קישור לכתבה
קישורים נוספים

קישור לכתבה
קישורים נוספים
bottom of page