top of page

רכש ירוק במשרדי ממשלה- הזדמנות להשפעה וקידום

רכש ירוק, שמהותו מדיניות רכישת מוצרים ושירותים בעלי השפעה פחותה על בריאות האדם והסביבה הינו תחום צומח בעולם כולו, זאת כחלק ממגמה כוללת לשילוב שיקולי סביבה בהחלטות כלכליות, השפעה על השוק דרך הביקוש וקידום צמיחה ירוקה.

קישור לכתבה
קישורים נוספים
המשרד להגנת הסביבה זיהה את תחום הרכש הירוק כמנוף לקידום התייעלות סביבתית וצמיחה ירוקה. מתוקף גודלו המשמעותי, למגזר הציבורי בארץ יכולת להשפיע על ספקים רבים ולייצר מגמת שינוי במשק כולו.

על כן, קידם משרד הגנ"ס והעביר בממשלה את החלטה מספר 1057 – ממשלה ירוקה. מתוקף החלטה זו על כל משרדי הממשלה להגדיל את הרכש הירוק שלהם לרמה של 20% עד שנת 2020.

כחלק ממדיניות זו, פרסם מנהל הרכש קריטריונים לרכש בעל ביצועים סביבתיים משופרים עבור מספר מוצרים (סורקים, מסכים, מקרנים ורהיטים). קריטריונים אלו מיועדים לעורכי מכרזים במשרדי ממשלה ובמשק בכלל.

הקריטריונים נכתבו בסיוע המשרד להגנת הסביבה והם יכולים לשמש עורכי מכרזים לכתיבת מפרטים למכרז בהתאם לרמת הרכש הירוק שירצו להשיג במכרז, להמצאות ספקים בישראל שיוכלו לתת מענה לדרישות במועד הוצאת המכרז, ולניתוח עורך המכרז לגבי השפעות הוספת הקריטריונים על המחיר שיושג במכרז.

כמו כן, מתכנן מינהל הרכש לקדם שימוש בפתרונות חדשניים, אשר ייתנו תועלת סביבתית ולא קיימים כיום בשוק, כדי לעודד פיתוח שלהם או הכנסתם לשוק בישראל.

כעת, מפרסם מנהל הרכש בקשה לקבל מידע בנושא מוצרים, שירותים או שיטות עבודה ירוקות המתאימים לרכש משרדי הממשלה. מידה יהווה בסיס להמשך הפעילות בתחום ולמדיניות שתיושם.

על כן, בקשה זו מהווה הזדמנות נהדרת לקידום רכש של מוצרים ספציפיים במגזר הציבורי ולהשפעה על הקריטריונים בכלל המכרזים הממשלתיים בשנים הקרובות! לשילוב מוצר בהמלצות מנהל הרכש הסביבתי פוטנציאל שוק משמעותי ביותר.

הנושאים בהם מבוקש מידע הם:

התייעלות אנרגטית
חסכון במים
בניה ירוקה

מוצרים בעלי ביצועים סביבתיים משופרים
כל מוצר או שירות המקדם חדשנות ירוקה

המידע שיש להעביר כולל:

תיאור של המוצר/שירות (מצגת, מסמך שיווקי וכו'), כולל המשרד הממשלתי שיוכל לעשות בו שימוש.
תיאור נרחב של היתרונות הסביבתיים וסימוכין לטענות הירוקות (תו ירוק, בדיקות מעבדה, ניתוח LCA.
ניסיון ביישום בישראל או בחו"ל.
מידע אודות החברה.

לאקוטריידס ניסיון נרחב בעבודה מול גופי ממשל ובפרט בהגשת דיווחים ובקשות למענקים. אקוטריידס מלווה את המשרד להגנת הסביבה ביישום מערכת המפל"ס ומנגנון התמיכות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה . בנוסף, עוסקת החברה בכלל הנושאים הקשורים באפיון, חישוב והצגה של יתרונות סביבתיים למוצרים/שירותים. בכלל זה: מצאי פליטות וניתוח מחזור חיים LCA, תקינה ותו ירוק, התייעלות אנרגטית, תסקירים ומסמכים סביבתיים.
לפרטים נוספים וליווי בתחום זה – אנא צרו קשר!קישור לכתבה
קישורים נוספים
bottom of page