top of page

תוכנית המענקים להפחתת גזי חממה חוזרת עם תקציב של 300,000,000 ₪

תכנית הפעולה הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק אושרה בהמשך להתחייבות של מדינת ישראל בוועידת האקלים שהתקיימה השנה בפריז.


bottom of page