top of page

תחזית: פליטת ה-CO2 תגדל עד 2030 ב-57 אחוז

כך מעריכה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, הקוראת להפחית עד שנת 2050 את פליטת גזי החממה ב-50 עד -80 אחוז, כדי שהשינוי בטמפרטורות הגלובלית יוגבל לעלייה של 2-2.4 מעלות צלזיוס בלבד.


bottom of page