שירות ממונה אנרגיה לתאגידים

על פי תקנות האנרגיה, מחויב כל תאגיד למנות ממונה אנרגיה שהוסמך כחוק, ללא קשר להיקף צריכת האנרגיה בתאגיד.

להלן "תקנות אנרגיה – ממונה אנרגיה" עמ' 2 סעיף 1.2

משרד האנרגיה החל לאחרונה לאכוף בתקיפות תקנה זו, ואף לקנוס ארגונים ותאגידים שלא עומדים בה.

מעבר לעמידה בדרישות החוק, פעילות ממונה אנרגיה עוזרת כמובן להתייעלות וחיסכון באנרגיה ובכסף.

 

חברתנו מספקת שירות זה למספר רב של רשויות, חברות ותאגידים, כמו גם ביצוע סקרי אנרגיה, סיוע בקבלת מימון ממשלתי לפרויקטים להתייעלות אנרגטית, וכן ניהול פרויקטים עבור הלקוח.