התייעלות אנרגטית במרחב העירוני

 

התייעלות אנרגטית במרחב העירוני הרשות המקומית אחראית על המרחב בהנחיית מר עומר תמיר, מנכ"ל חב' אקוטריידרס

בהרצאת הפתיחה של המושב הציג מר רון קמרה כלכלן בכיר מנהל תחום המדיניות באקוטריידרס את הנושא:

ערים ורשויות מקומיות בעולם המפותח מקדמות התייעלות אנרגטית במרחב העירוני

וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 1
וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 2
וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 3
וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 4
וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 5
וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 6
וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 7
וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 8
וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 9
וועידת אנרגיה וכלכלה_מצגת רון קמרה 10
חברי הפאנל:

ד"ר גיל פרואקטור, מרכז בכיר התייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה במשרד להגנת הסביבה

מר גפן טולדנו, מנהל המיזם לפיתוח בר קיימא בעסקים, החברה הכלכלית באר שבע

מר נמרוד לוי, מנהל תחום חומרים מסוכנים ומשאבי אוויר, עיריית ירושלים

מר גב' אלה דנון, מנהלת מחלקת קיימות עיריית כפר סבא