top of page

למה אקוטריידרס?

המומחיות והניסיון שלנו

בדיקת נצילות למשאבות

שירות בדיקת נצילות למערכות שאיבה

הערכת חיסכון טרם הקמה

הכנת תוכנית ניטור

ליווי שוטף

עדכון תוכנית ניטור

אימות חיסכון

IPMVP

גישור פערים

ממונה אנרגיה

שירות ממונה אנרגיה

שירות ממונה אנרגיה בסיסי

שירות ממונה אנרגיה מורחב

שירות ממונה אנרגיה לתאגידים

תקנות משרד האנרגיה לבדיקת יעילות מתקני קירור מים (צ'ילרים)

בדיקת יעילות אנרגטית לצ'ילרים ומשאבות חום

שירות בדיקת יעילות לצ'ילרים ומשאבות חום

סקר לפי מפרט משרד האנרגיה

סקרי אנרגיה

סקר בהתאם לדרישות תקני איכות סביבה (ISO 14001, ISO 18001) 

סקרים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

הכנת חבילות עבודה

ניהול פרויקטים להתייעלות באנרגיה

ניהול פרויקט ופיקוח

אחריות מלאה לביצוע הפרויקט והפעלתו (Turn Key)

חברת אקוטריידרס, מהחברות המובילות בתחום ההתייעלות באנרגיה, עובדת עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מלכ"רים וחברות בתחומי המסחר והתעשייה.

אקוטריידרס מלווה את הלקוח החל משלב בחינת הפוטנציאל להתייעלות, דרך התאמת הפתרונות הטכנולוגיים וההתנהגותיים, הטמעת נורמות התנהגות בארגון, הטמעת הפתרונות הטכנולוגיים וכלה בליווי הניטור והאחזקה השוטפת.

חברת אקוטריידרס היא סוקר אנרגיה רשום ברשימת הסוקרים המפורסמת ע"י משרד האנרגיה, וכמו כן ספק שרותי אנרגיה ומוסמכת להעניק שירות ממונה אנרגיה  במיקור חוץ למפעלים וארגונים.

התייעלות באנרגיה

התייעלות באנרגיה היא ביטוי בעל שתי משמעויות:

1. חסכון בהוצאות ובעלויות הכרוכות בצריכת אנרגיה 

2. הקטנת זיהום סביבתי הנובע מצריכת אנרגיה

 

בעקבות מחירי האנרגיה העולים, הגברת המודעות לאיכות הסביבה, וההחמרה בחקיקה ובתקנות של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה בתחום צריכת האנרגיה והזיהום הסביבתי הכרוך בה, עלה נושא ההתייעלות באנרגיה על סדר היום של המגזר העסקי והציבורי.

מספר הולך וגדל של חברות וארגונים מבצע מהלכים ארגוניים להתייעלות באנרגיה, הכוללים בין היתר ביצוע סקרים, מדידות של צריכת האנרגיה, אימוץ תקנים לניהול יעיל של מערכות אנרגיה וביצוע פרויקטים להתייעלות באנרגיה הכוללים שינויים טכנולוגיים ושינויים התנהגותיים כאחד.

ניסיונם של גופים אלו מוכיח כי עצם הבדיקות והמדידות מעלות את רמת המודעות לצורך בהתייעלות באנרגיה בתחומים שונים, ומכאן קצרה הדרך לביצוע פעולות התייעלות שמביאות להגדלת הרווחיות ושיפור התדמית הארגונית.

bottom of page