top of page

מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

טביעת רגל פחמנית לארגון

ניטור ומדידה של פליטות גזי חממה ברמת המדינה או הארגון מאפשרים לזהות את מוקדי הפליטה העיקריים במשק, שלב חיוני כדי לערוך תוכניות הפחתה יעילות.

טביעת רגל פחמנית היא כלי הצובר תאוצה בעולם המספק תרומה משמעותית בשיפור והעמקה של הליכי קבלת ההחלטות ברמת הארגון והמדינה.

אקוטריידרס מספקת שירות הערכת פליטת גזי חממה על פי סטנדרטים בינלאומיים תוך התאמה לצרכי הלקוח. למומחים של אקוטריידרס ניסיון עשיר בהערכת פליטות גזי חממה ברמת המדינה או הסקטור, ועד לרמת הארגון או המפעל.

למה אקוטריידרס

הצוות המולטידסיפלנרי של אקוטריידרס, מספק ללקוחותינו את הליווי המתאים בכדי להבין, לכמת ולהעריך את האספקטים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים של הארגון או הפרויקט

nice.png

מקרה בוחן

טביעת רגל פחממנית לארגון

חברת NICE, היא חברה בינלאומית הנסחרת בנאסד"ק. אקוטריידרס ביצעה עבורה ניתוח של טביעת הרגל הפחממנית. התהליך כלל דיווח למנגנון ה-CDP עבור הפעילות העולמית של החברה

מקרה בוחן

עדכון יעדי ההפחתה לשנת 2030 וקביעת יעדי הפחתה לשנת 2050 

אקוטריידרס ליוותה את משרדי הממשלה בעמידת המדינה במחויבותה להסכם פריז, לרבות בחינה ועדכון ויעדי המדינה לשנת 2030 וגיבוש יעדים ארוכי טווח לשנת 2050 המגובים בתוכניות בתוכניות פעולה סקטוריאליות

מקרה בוחן

פרויקט CDM - מגנזיום ים-המלח

אקוטריידרס פיתחה עבור מפעל מגנזיום ים-המלח פרויקט הפחתת פליטות, העומד בסטנדרטים המחמירים של האומות המאוחדות

מקרה בוחן

השירות שלנו

אקוטריידרס מציעה שירות הערכת פליטת גזי חממה הן ברמת הארגון והן ברמת המוצר

חישוב טביעת רגל פחמנית לארגון

מידול הפליטות של הארגון

הגדרת גבולות הארגון

לאחר הגדרת גבולות הארגון, ניתן להציג את התוצאות גם מנורמלות לעובד, לקוח, מחזור כספים או כל מדד רלוונטי אחר.

לשם הגדרת הגבולות הארגוניים עשה מיפוי של האתרים והמתקנים הנמצאים בבעלות / שימוש של הארגון, כמו גם פעילויות נוספות הרלוונטיות לפליטות גזי חממה. מתקנים / אתרים או פעילויות משותפות עם ארגונים אחרים ישויכו לארגון על פי המתודולוגיות המקובלות.

פיתוח כלי לחישוב טביעת רגל פחמנית תוך שימוש בבסיסי נתונים של הארגון תוך התמקדות במוקדי הפליטה שבשליטתו.

דיווח למנגנונים בינלאומיים

לחברת אקוטריידרס ניסיון רב בעבודה מול גופים בינלאומיים והיכרות מעמיקה עם חובות ומנגנוני דיווח שונים. בנוסף, מציעה אקוטריידרס ללקוחותיה ניסיון ענף  שאין שני לו במשק הישראלי בתחום כימות פליטות גזי חממה וחישוב טביעת רגל פחמנית. ניסיון ייחודי זה מאפשר לחברת אקוטריידרס להציע ללקוחותיה ליווי מקצועי ברמה בינלאומית.

המומחיות שלנו

  • איסוף מידע ממחזיקי עניין וביצוע בקרת איכות למידע​

  • פיתוח תרחישי בסיס והפחתה בהתאם למתודולוגיות מקובלות.

  • שימוש במודלים ממוחשבים להערכת פליטות גזי חממה, בהתאם לסקטור ולמודלים המקובלים לשימוש בניתוח פליטות בסקטור הספציפי  (למשל: שימוש במודל LEAP לחישוב פליטות גזי חממה בסקטור האנרגיה).

bottom of page